Husvagnsbelastning – avlastningar (viktreduktion)

Med Ert normala körkort för personbilar får Ni dra en husvagn med en total vikt på 1.550 kg. Förutsättning är naturligtvis, att Er personbil också får dra den. Vilken vikt Er personbil får dra, står i Era bildokument. F. O.m. en vikt på 1.550 kg måste man ha ett speciellt körkort i Sverige. Alltså kan det ibland vara förnuftigt, att beställa en s.k. ”avlastning”. Hobby-husvagnarnas tillåtna viktvarianter i Tyskland skiljer sig från de i Sverige. Fråga oss direkt.